NEVIDIJIVE A VAZNE

TEMA BROJA


Iako očima nevidljive, instalacije u velikoj mjeri odlučuju o položaju sanitarnih elemenata. Najveće ograničenje je položaj kućnog vertikalnoga kanalizacijskog šahta u koji ulaze otpadne vode i fekalije. Treba paziti da je zahodska školjka postavljena...

Read latest Living online.

Online newspapers at PressDisplay.