VELIKI MAKEOVER KUPAONICE

Kvadraturom često najmanja prostorija u domu vrlo je zahtjevna za funkcionalnu organizaciju i prilično skupa za uređenje, zato je krucijalno imati dobar plan

Riječi: MARTINA STRUKIĆ Slike: PETROKOV, H&M HOME, ZARA HOME
TEMA BROJA


Preuređenje kupaonice puno je više od odabira PLOČICA I SANITARIJA. Puno je važnije posvetiti se onim nevidljivim strukturama koje omogućavaju funkcionalnost i garantiraju kvalitetu Mnogi dolazak proljeća koriste za preuređenje doma. Ako se na vašoj...

Read latest Living online.

Online newspapers at PressDisplay.