Kako stvaramo prehrambene navike

POZITIVNE PROMJENE


Prehrambene navike čovjek usvaja tijekom cijelog života, od rođenja preko djetinjstva, adolescencije i odrasle pa sve do stare dobi. Postoje razni čimbenici koji utječu na usvajanje navika, primjerice: – biološki čimbenici – kroz životni vijek...

Read latest Ordinacija.hr online.

Online newspapers at PressDisplay.