ŽIVITE BOLJE uz (nove) zdrave navike

Za stvaranje dobrih navika ne postoji čarobni štapić, ali postoje načini kako da počnete živjeti bolje i kvalitetnije u svim segmentima

REZULTATI STUDIJE POKAZALI SU DA JE PROSJEČNO VRIJEME ZA USVAJANJE NOVE NAVIKE 66 DANA. IPAK, TAJ BROJ VARIRA OD POJEDINCA DO POJEDINCA TE SE KREĆE OD 18 DO 254 DANA

Anđela Jelić, mag. psych.
PSIHA


Za mnoge je vrijeme godišnjih odmora završilo te sada slijedi povratak u rutinu ili postavljanje temelja za stvaranje nove rutine i navika. No osim što taj povratak u „realnost“može biti stresan, može biti i pravo vrijeme za stvaranje novih...

Read latest Ordinacija.hr online.

Online newspapers at PressDisplay.