Odgovara: Dr. sc. Jelena Meštrović Štefekov,

Dr. med., spec. dermatovenerolog

HALO, DOKTORE


U situacijama kada je prisutan svrbež bez vidljivih promjena kože uzroci mogu različiti, brojni. Upravo zato je dijagnostički i terapijski pristup interdisciplinaran, širok, i uključuje dermatologa, neurologa, psihijatra, a prema potrebi i druge...

Read latest Ordinacija.hr online.

Online newspapers at PressDisplay.