Ovako se provodi klasifikacija bolesnika

Smjernice Europskog kardiološkog društva klasificiraju bolesnike prema težini kardiovaskularnog rizika na:

PROMJENOM NAVIKA DO ZDRAVLJA


1 • Osobe s vrlo visokim rizikom su bolesnici s: 1) aterosklerotskom kardiovaskularnom bolešću koja je dokazana klinički ili slikovnom metodom (uključujući CT koronarografiju); 2) šećernom bolešću dugog trajanja (>20 godina) ili opterećenoj s još ≥ 3...

Read latest Ordinacija.hr online.

Online newspapers at PressDisplay.