Podjela lipoproteina

ZDRAVLJE


Lipoproteini, ovisno o svojoj koncentraciji u plazmi te dijelom o veličini, mogu uzrokovati aterosklerozu. Ovisno o gustoći najvažnije su dvije frakcije: • LDL (lipoprotein male gustoće, eng. low-density lipoprotein) je najvažniji prijenosnik...

Read latest Ordinacija.hr online.

Online newspapers at PressDisplay.