3 Kada pacijenti ne žele skinuti masku zbog pregleda, moramo biti inovativni

DOC. DR. SC. SANDRA MOROVIĆ, dr. med. specijalist neurologije
ZDRAVLJE


Pandemija je sama po sebi unijela strah i paniku među ljude, a sve je bilo još izraženije kod onih kojima su bile potrebne zdravstvene usluge. Meni kao neurologu maske su dosta otežale posao. S jedne strane velik dio našeg pregleda upravo je procjena...

Read latest Ordinacija.hr online.

Online newspapers at PressDisplay.